Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van R&D TeleBusiness, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gelderland op 15 maart 2012 onder nummer 09103800.

Top